top of page
  • Schore

Lijsttrekkers over verkeersveiligheid in Schore

In januari 2022 zijn er aan de lijsttrekkers drie vragen gesteld die betrekking hebben op Schore.

Deze vragen kunnen de inwoners van Schore helpen tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022. De derde vraag is als volgt:


De verkeersveiligheid in en om Schore laat te wensen over; slechte bestrating, onveilige fietsroutes en problemen met te snel rijdend verkeer. Gaat jullie partij deze problemen aanpakken?

De partijen hebben deze vraag als volgt beantwoord:

 

SGP - lijsttrekker Henk Keurhorst

Ja, onlangs heeft de gemeente Kapelle een wegencategoriseringplan laten maken. Daar zijn alle knelpunten van alle wegen in de hele gemeente in beeld gebracht. Deze knelpunten worden de komende jaren successievelijk aangepakt. Ook wordt uitvoering gegeven aan de in de dorpsvisie opgenomen knelpunten.


Contact website: www.kapelle.sgp.nl | e-mail: raadslid.h.keurhorst@kapelle.nl

 

VVD - lijsttrekker Jon Herselman

Ja, onze partij pakt deze problemen aan. In de Steenweg is door onze inzet afgelopen jaar een extra drempel gelegd. Samen met het Waterschap (want zij gaan over de wegen buiten de bebouwde kom) worden de fietsroutes besproken en komende jaren ook verbeterd.


Contact website: kapelle.vvd.nl | e-mail: j.herselman@kapelle.nl | telefoon: Jon Herselman 06 - 5329 2483

 

CDA - lijsttrekker Maarten Hage

Ja, verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor ons. We moeten handhaven op het overtreden van de regels en investeren in veilig en goed ingerichte wegen en fietspaden. We willen daarbij kijken wat en waar er in Schore specifiek nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren.


Contact e-mail: raadslid.m.hage@kapelle.nl | website: www.cda.nl/zeeland/kapelle

 

GEMEENTEBELANG - lijsttrekker Peter Ganseman

Ja. Gemeentebelang heeft zich de afgelopen 4 jaar al keihard ingezet om de verkeersveiligheid te verhogen. Er moet snel een plan komen om 30KM zones ook als 30KM zones in te richten, en daar waar veel te hard gereden wordt zetten wij in op handhaving.


Contact website: www.gbkapelle.nl | e-mail: raadslid.p.ganseman@kapelle.nl | telefoon: Peter Ganseman 06 - 2877 5587

 

PVDA - lijsttrekker Annebeth Evertz

Ja, wij gaan ons de komende raadsperiode inspannen voor een verkeersveiliger Schore.


Contact website: kapelle.pvda.nl | e-mail: a.evertz@kapelle.nl




 

D66 - lijsttrekker Marc van Opstal

Ja. Uit ons verkiezingsprogramma 2022-2026: “Fietsen is gezond, duurzaam en neemt weinig ruimte in. Ruim baan voor fietsers in gemeente Kapelle, in beleid en in ruimtelijke inrichting. Veiligheid is prioriteit nummer één. Bij herinrichtingen eventueel fietspad verbreden voor de veiligheid, veilige oversteekplaatsen, en goede nachtverlichting.”


Contact website: www.d66.nl/kapelle | e-mail: raadslid.m.van.opstal@kapelle.nl

 

CHRISTEN UNIE - lijsttrekker Pierre Kruizinga

Ja, daar zijn we al mee aan de slag en dat doen we ook al jaren. Verkeersveiligheid, inrichting van straten en zichtbare handhaving zijn zaken die de ChristenUnie-fractie regelmatig benoemd in de raadsvergaderingen. De urgentie van de verkeersveiligheid staat bij onze fractie bovenaan!


Contact website: www.kapelle.christenunie.nl | e-mail: raadslid.p.kruizinga@kapelle.nl | telefoon: Pierre Kruizinga 06 - 4009 5976

 

bottom of page