top of page
  • Schore

Nieuwbouwplan Schore

In 2018 is de dorpsvisie voor Schore gepresenteerd. Uit een enquête die toen is gehouden, kwam de wens naar mogelijkheden voor nieuwbouw op het dorp naar voren. Er lijkt vooral een behoefte te zijn aan levensloopbestendige woningen.


Nieuw plan voor het landgoed Schore

Enkele jaren terug is er een plan ontwikkeld voor een landgoed, net buiten het dorp. Dit landgoed komt te liggen tussen de Zandweg en de Maarten Broersweg. Dit landgoedplan is van ontwikkelaar Bouwaccent Zeeland. Omdat voor het oorspronkelijke plan niet voldoende kopers waren, heeft de ontwikkelaar een nieuw plan ontwikkeld. De gemeente Kapelle wil graag meewerken aan dit nieuwe plan. Het landgoed bestaat dan uit een gebied van ongeveer 7 hectare groen, met daarin 3 vrijstaande landhuizen. Er komen wandelpaden die openbaar toegankelijk zijn.


Samenwerking gemeente Kapelle en ontwikkelaar

Naast het nieuwe landgoedplan van de ontwikkelaar heeft ook de gemeente Kapelle zelf grond in eigendom waar gebouwd kan worden. Dit is het weiland aan de Boomweidelaan, tussen het oude schoolgebouw en de Zandweg. Bouwaccent Zeeland en de gemeente willen nu samen optrekken, zodat er een logisch en waardevol nieuwbouwplan ontstaat voor Schore.


Bestemmingsplan

Om daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen, moet eerst het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. Dat is een openbare procedure met de mogelijkheid om daarop een zienswijze te geven. Voor het landgoedplan geldt dat op basis van het huidige bestemmingsplan er al twee landhuizen gebouwd kunnen worden. Over de bestemmingsplanprocedure zal de gemeenteraad de komende tijd de eerste voorbereidende besluiten nemen. In de raadsvergadering van 24 november 2020 is hierover voor de eerste keer gesproken door de gemeenteraad.


Vragen?

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 meer informatie gegeven kan worden over het vervolg van deze ontwikkeling. De komende tijd heeft de gemeente Kapelle en de ontwikkelaar nodig om het plan nog verder uit te werken. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om het plan toch te kunnen presenteren en erover in gesprek te gaan met wie dat wil. Heb je op dit moment vragen? Dan kun je deze het beste per e-mail stellen via gemeente@kapelle.nl. Ook kun je bellen met de gemeente op 14 0113, de telefoniste zorgt er dan voor dat een ambtenaar je terug belt.


Ook is er informatie te vinden op de website van Neeskens Makelaars.Beeldkwaliteitplan nieuw Landgoed Schore
.
Download • 465KB

Startnotitie bestemmingsplanwijziging la
.
Download • 807KB

Comments


bottom of page