top of page
  • Schore

Samen eten

Vrienden van de kerk in Schore organiseert op 2 februari 2023: SAMEN ETEN.


De kerk in Schore wil graag een kerk zijn van en voor het dorp. Een enthousiaste groep vrijwilligers is aan de slag gegaan om hier invulling aan te geven.


We nodigen iedereen die behoefte heeft aan gezelschap en ontmoeting uit voor een informele gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur in 'd Ouwe Schoole.


Wij zullen de eerste keer voor het eten zorgen. De invulling van volgende maaltijden kunnen we samen bepalen. Graag tot dan!


Mirjam, Willemieke en Carolien


Aanmelden & eigen bijdrage

Voor aanmelden en vragen: carolienkloosterman@outlook.com.

Voorde maaltijd vragen we een eigen bijdrage van 3 euro per persoon. De rest wordt bekostigd door de diaconie van de kerk.


bottom of page