top of page
  • Schore

Lijsttrekkers over groenvoorziening in Schore

Bijgewerkt op: 24 feb. 2022

In januari 2022 zijn er aan de lijsttrekkers drie vragen gesteld die betrekking hebben op Schore.

Deze vragen kunnen de inwoners van Schore helpen tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022. De eerste vraag is als volgt:


Schore is omringd door diverse voor het oog (en oor) minder fraaie projecten en objecten; Tennet met hoogspanningskabels, de scheepswerf, Vlaketunnel, Vlakebrug en straks de windmolens. Gaat jullie partij zich inzetten om e.e.a. (deels) te maskeren?

De partijen hebben deze vraag als volgt beantwoord:CDA - lijsttrekker Maarten Hage

Ja, de komende vier jaar willen wij ons inzetten om alle kernen, ook Schore, nog aantrekkelijker te maken. Hoewel het lastig is om sommige zaken zomaar te maskeren, willen we graag met de inwoners van Schore in gesprek hoe we de leefomgeving prettiger kunnen maken.


 

GEMEENTEBELANG - lijsttrekker Peter Ganseman

Ja. Gemeentebelang wil zich inzitten door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen en groenstroken. Verder willen wij graag in gesprek met inwoners om ideeën op te halen hoe zij zelf graag het probleem opgelost zouden zien. Dit kan direct door de nieuwe Raad gedaan worden.


Contact website: www.gbkapelle.nl | e-mail: raadslid.p.ganseman@kapelle.nl | telefoon: Peter Ganseman 06 - 2877 5587

 

VVD - lijsttrekker Jon Herselman

Ja, onze partij gaat zich hiervoor inzetten. Het helaas gekapte bos vormde een mooie buffer tussen het dorp en de omgeving. Na de kap is er wel geprobeerd iets terug te krijgen, maar helaas nog zonder resultaat. Het Waterschap moet hier toestemming voor geven.


Contact website: kapelle.vvd.nl | e-mail: j.herselman@kapelle.nl | telefoon: Jon Herselman 06 - 5329 2483

 

CHRISTEN UNIE - lijsttrekker Pierre Kruizinga

Ja, de fractie gaat hiermee aan de slag. We dwingen de exploitanten van de nieuwe windmolens om samen met de inwoners van Schore een participatie- en compensatieplan op te stellen en uit te voeren. Dus geen pot geld maar een uitvoeringsplan!


Contact website: www.kapelle.christenunie.nl | e-mail: raadslid.p.kruizinga@kapelle.nl | telefoon: Pierre Kruizinga 06 - 4009 5976

 

D66 - lijsttrekker Marc van Opstal

Ja. Wij zijn voorstander van 50% meer bos en bomen in gemeente Kapelle de komende raadsperiode. Dit is goed voor de natuur, voor de gezondheid en kan ook minder mooie plekken maskeren. Ook bij zonneparken hebben wij hiertoe in de raad sterk gehamerd op groene omheining.


 

SGP - lijsttrekker Henk Keurhorst

Ja, bij nieuwe plannen zal de SGP vragen om deze meer te visualiseren voor een beter beeld. Dan kun je beter nagaan of een bepaalde aankleding mogelijk is.
 

PVDA - lijsttrekker Annebeth Evertz

Ja, de PvdA Kapelle wil samen met de inwoners van Schore de komende raadsperiode zich hiervoor gaan inzetten. Het maskeren van grote projecten en objecten is geen gemakkelijk opgave, maar als we de krachten bundelen moeten wij tot goede ideeën en resultaten komen.


Contact website: kapelle.pvda.nl | e-mail: a.evertz@kapelle.nl


 

Vanaf vrijdag 25 februari kun je in het nieuwsoverzicht meer lezen over hoe de lijsttrekkers zich in willen zetten voor de speelgelegenheden in Schore.

Opmerkingen


bottom of page